Verblijf bij EY!

Stichting Enlighten Yourself biedt zorg aan jongeren tussen de12 tot en 18 jaar.

Wonen

Perpectief bediende plek

In ons woonvoorziening wonen jongeren met perspectief. Het leven is er zo normaal als mogelijk, maar ook zo bijzonder. Het belangrijkste is dat de jongeren er opgroeien in een warme en positieve omgeving, dat er liefde, zorg en aandacht voor hen is. Dit kenmerkt onze werkwijze; we bieden kort- en langdurige begeleiding en behandeling aan de jongeren zodat zij bij ons werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid. We worden hierin ondersteund door een team van pedagogisch medewerkers. Het team zet zich zo dag en nacht in voor de begeleiding van de jongeren. Belangrijk vinden wij dat een huiselijke sfeer heerst; ‘zo gewoon mogelijk’ opgroeien. Dat betekent o.a. samen op vakantie, activiteiten ondernemen en alle andere dingen die horen bij het gezinsleven.
Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel als mogelijk te betrekken in het proces. Ons uitgangspunt hierin is wel altijd het belang van de jongere centraal te stellen.

 

De locatie

Afhankelijk van wat er nodig is bieden wij een tijdelijke of perspectief biedende woonplek. Wanneer jongeren bij ons worden geplaatst, observeren wij wat er nodig is en brengen hierover advies uit. De jongeren krijgen 24/7 begeleiding om ze weer in hun kracht te zetten. Daarnaast bieden we ook pedagogische diensten in de thuissituatie bij het gezin, in de vorm van begeleiding. Wij werken vraaggericht!

Wil je een van onze bewoners worden en door ons team verzorgd worden dan dien jij jezelf aan te melden, maar dat kan ook je ouders, voogd, jeugdbeschermer of  een zorgprofessional die daarvoor bevoegd is. Aanmelden kan telefonisch of per email.

Na je aanmelding gaan we samen met jou, je ouders of voogd kijken als je bij ons op je plek bent. Onze gedragswetenschapper bekijkt jouw dossier en wordt beslist als onze woonvoorziening voor jou geschikt is. Het kan voorkomen dat je niet bij ons geplaatst kan worden als er sprake is van bijvoorbeeld lichamelijk en verbale agressie, drugs- en alcoholverslaving, seksuele grensoverschrijdend gedrag, zware lichamelijke- en geestelijke handicaps en het ontbreken van een dagbesteding als werk en school. Als je niet bij ons geplaatst kan worden dan zullen we je doorverwijzen naar passende jeugdhulpverlening.

 

Is onze woonvoorziening wel geschikt voor jou dan krijg je samen met je ouders of voogd en jeugdbeschermer een intakegesprek met onze gedragswetenschapper en zorgcoördinator. In dit gesprek worden al je behoeften, wensen en plannen besproken en zullen deze bij plaatsing in een behandelplan worden vastgelegd. In dit plan worden je doelen, behoeften en toekomstplannen omschreven. Ook krijg je een mentor en een schaduw-mentor toegewezen, die je tijdens je verblijf begeleidt in het behalen van je doelen, vervullen van je behoeften en werken aan je toekomstplannen.

De woonvoorziening in Heiloo bestaat uit 9 kamers. Ieder bewoner heeft een eigen kamer. Je woont samen met 6-8 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het huis heeft een ruime woonkamer, 2 keukens en crea-ruimte. Ook is er een loungeruimte, waar jij je heerlijk kan terugtrekken.  In onze binnentuin hebben we een ren met kippen, een kooi voor onze grasparkieten en een vijver met vissen. Ook hebben we fietsenrekken staan!  

Omdat je verblijf bij Stichting Enlighten Yourself tijdelijk is, wordt je door ons team goed voorbereid op je zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zowel als je terug naar huis gaat en als je zelfstandig gaat wonen. In beide situatie ondersteunen we je -en/of je ouders of voogd- waar nodig is.

Contactformulier

Heb je vragen of wil je meer informatie vul dan het onderstaande contactformulier in.

Contact

Stichting Enlighten Yourself
Schipholpoort 40
2034 MB Haarlem

KvKnummer

81215142 met RSIN nummer  861992B29