Over ons

Stichting Enlighten Yourself biedt begeleiding en behandeling aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Stichting Enlighten Yourself

Bij Stichting Enlighten Yourself kun je terecht voor kortdurend en langdurend verblijf binnen onze kleinschalige woonvoorzieningen. Met onze woonvoorzieningen bieden wij jou een plek waar jij je veilig en gewaardeerd voelt, en in een fijne sfeer je verder kan werken aan zelfontwikkeling. Samen met jou denken wij in oplossingen en werk je aan perspectieven zoals terugkeer naar huis of andere oplossingen.

Stichting Enlighten Yourself is WTZI geregistreerd bij het Ministerie VWS en is heeft een ANBI-status.

Ons huis

Woonvoorziening EY! is een initiatief van de oprichters van Stichting Enlighten Yourself Roy Lodik en Martin Vorswijk. Martin vormt samen met de zorgcoördinator en senior begeleider de dagelijkse leiding op de woning.

Zij worden ondersteund door onze gedragswetenschapper en een team van pedagogische medewerkers. Samen bieden zij de kinderen toekomstperspectief. Het team denkt graag mee over grote en kleine vragen in de thuissituatie.

Daarnaast werkt het team nauw samen met gemeentelijke instellingen en specialisten in de jeugdhulpverlening om zo de kwaliteit en de inhoud van de zorg hoog te houden. De Stichting is gecontracteerd door Netwerk Regio Alkmaar.

Bestuur

Dhr. Martin Vorswijk
Martin heeft na zijn studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam in eerste instantie in de creatieve en welzijnssector met jongeren gewerkt waaronder de begeleiding van de Top-600 jongeren in Amsterdam. Deze unieke ervaringen heeft hij meegenomen in het begeleiden van jongeren die onder de jeugdwet en forensische zorg vallen. Met zijn talent tot inleven in anderen heeft hij zich het werken met deze groepen eigen gemaakt.

 

 

Het bestuur wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de lange wachtlijst van cliënten die nauwelijks in beeld zijn voor de jeugdzorg. 

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze komen wel in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de doelstelling van de stichting. Werknemers van de stichting kunnen zowel in loondienst zijn als ingehuurd worden.

Raad van Toezicht
Het bestuur wordt geadviseerd door de raad van toezicht gevormd door Jo-Ann Watson (specialisme zorg en welzijn) en Ronald Smeets (specialisme overheden en vrijetijdsbesteding).

Momenteel lopen er gesprekken met kandidaat bestuursleden en toezichthouders om het bestuur en Raad van Toezicht uit te breiden en de organisatie te komen te versterken.

 

 

Contactformulier

Heb je vragen of wil je meer informatie vul dan het onderstaande contactformulier in.

Contact

Stichting Enlighten Yourself
Schipholpoort 40
2034 MB Haarlem

KvKnummer

81215142 met RSIN nummer  861992B29