Over ons

Enlighten Yourself biedt zorg aan cliënten van 13 tot en met 18 jaar.

Enlighten Yourself

Stichting Enlighten Yourself biedt langdurige en maatschappelijke zorg aan. Enlighten Yourself heeft de wens een kleinschalige wooninstelling te realiseren die zich richt op het behandelen van cliënten van 13 tot en met 18 jaar, vallend onder jeugdzorg en niet passen in een gesloten of open instelling. Het doel is deze jongeren te begeleiden naar zelfstandigheid door het denken in oplossingen in plaats van problemen.

Enlighten Yourself is WTZI geregistreerd bij het Ministerie VWS.

Bestuur

Dhr. Roy Lodik
Roy werkt al 25 jaar met jongeren in de zorg, maatschappelijk werk en welzijn, onderwijs en justitie. Hij heeft deze expertise vanuit het maatschappelijk werk voor welzijnsorganisatie Dynamo in Amsterdam opgebouwd. Tijdens deze periode heeft hij een sterk netwerk opgebouwd met het jeugdwerk in de regio zowel als maatschappelijker hulpverlener, ambulante en jeugd begeleider.

Dhr. Martin Vorswijk
Martin heeft na zijn studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam in eerste instantie in de creatieve en welzijnssector met jongeren gewerkt waaronder de begeleiding van de Top-600 jongeren in Amsterdam. Deze unieke ervaringen heeft hij meegenomen in het begeleiden van jongeren die onder de jeugdwet en forensische zorg vallen. Met zijn talent tot inleven in anderen heeft hij relatief eenvoudig het werken met deze groepen eigen gemaakt.
Martin wilt als zorgondernemer een bijdrage leveren aan het oplossen van de lange wachtlijst van cliënten die nauwelijks in beeld zijn voor de jeugdzorg.

Het bestuur wordt geadviseerd door de raad van toezicht gevormd door Jo-Ann Watson (specialisme zorg en welzijn) en Roland Smeets (specialisme zorg en vrijetijdsbesteding).

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze komen wel in aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de doelstelling van de stichting. Werknemers van de stichting kunnen zowel in loondienst zijn als ingehuurd worden.

Contactformulier

Voor vragen kunt u het onderstaande contactformulier invullen.

Contact

Stichting Enlighten Yourself
Schipholpoort 40
2034 MA Haarlem

KvKnummer

81215142 met RSIN nummer  861992B29