Gezinshuis EY!

Enlighten Yourself biedt zorg aan cliënten van 13 tot en met 18 jaar.

Gezinshuis EY

 

Ons gezinshuis is een ‘gewoon’ huis in Heiloo. In het gezinshuis wonen kinderen van 10 tot 18 jaar die veel thuis hebben meegemaakt. De kinderen worden opgevoed door een gezinshuisouder, die ondersteund wordt door Stichting Enlighten Yourself.

Gezinshuis EY! biedt een thuis aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Afhankelijk van wat er nodig is bieden wij een tijdelijke of perspectief biedende woonplek. Wanneer kinderen bij ons worden geplaatst, observeren wij wat er nodig is en brengen hierover advies uit. Daarnaast bieden we ook pedagogische diensten in de thuissituatie bij het gezin, in de vorm van ambulante begeleiding. Wij werken vraaggericht.

Wonen

Perpectief bediende plek

In ons gezinshuis wonen kinderen met perspectief. Het leven is er zo normaal als mogelijk, maar ook zo bijzonder als nodig. Het belangrijkste is dat de kinderen er opgroeien in een warme en positieve omgeving, dat er liefde, zorg en aandacht voor hen is. Dit kenmerkt ons als gezinshuis; we bieden langdurige zorg en de kinderen kunnen bij ons opgroeien tot zelfredzaamheid. We worden hierin ondersteund door onze pedagogisch medewerkers. Ons team zet zich zo dag en nacht in voor de opvoeding van de kinderen. Het is voor ons van belang een huiselijke sfeer neer te zetten; ‘zo gewoon mogelijk’ opgroeien. Dat betekent o.a. samen op vakantie, activiteiten ondernemen en alle andere dingen die horen bij het gezinsleven.
Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel als mogelijk te betrekken in het proces. Ons uitgangspunt is hierin wel altijd het belang van het kind centraal te stellen.

Ons huis

Gezinshuis EY! is een initiatief van de oprichters van Stichting Enlighten Yourself Roy Lodik en Martin Vorswijk; de gezinshuisouder. Samen met zijn partner, de gezinshuismoeder, leiden zij het gezinshuis.
Zij worden ondersteund door pedagogische medewerkers. Samen zijn zij de vaste opvoeders voor de kinderen die perspectief biedend wonen in het gezinshuis.  Zij denken graag mee over grote en kleine vragen bij allerlei situaties in de opvoeding.
Het gezinshuis werkt nauw samen met specialisten in de jeugdhulpverlening om zo de kwaliteit en de inhoud van de zorg hoog te houden. Wij zijn gecontracteerd door Netwerkregio Alkmaar.

Contactformulier

Voor vragen kunt u het onderstaande contactformulier invullen.

Contact

Stichting Enlighten Yourself
Schipholpoort 40
2034 MA Haarlem

KvKnummer

81215142 met RSIN nummer  861992B29